Đã hoàn thành

20405 menu updating

This project entails you editing the menu on approximately 62 html pages, converting each page to php, inserting a header and footer include for each page, and then adding 2 new menu items to the menu. Should only take about 1 hour.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: converting javascript to php, html menu footer, footer menu html, html footer menu, footer menu, html menu project, menu pages, javascript menu project, html menu header, updating pages, menu project javascript, menu javascript php, javascript menu php, html php adding header, php header menu, menu items, converting javascript html, editing header html, menu editing, header menu html, inserting menu html, html inserting menu, html header menu, php menu editing, header menu

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1771175

Được trao cho:

eraha

pleased to work for you

$15 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
3.3