Đang Thực Hiện

161565 modify EntertainmentScripts

Hi i am looking for a experice programer to modify

[url removed, login to view]

to be more like [url removed, login to view]

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: looking for a programer, javascript programer, i am programer, com programer, php modify javascript, modify php javascript, ewedding php, ewedding, modify javascript, php ewedding, javascript modify, looking programer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Queens, United States

ID dự án: #1907754