Đang Thực Hiện

Modify SugarCRM module

Đã trao cho:

mrroberto

hi, i can help you. i have experience with sugar/vtiger crms. need more info what is needed to do.

$159 USD trong 1 ngày
(211 Đánh Giá)
7.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $193 cho công việc này

jDevAndDesign

please check pmb

$199 USD trong 6 ngày
(168 Đánh Giá)
6.7
zgos

please check the pbm

$220 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
4.8