Đang Thực Hiện

146824 mods for babelogger

need some mods done for babeloggerv3 from [url removed, login to view]

- ratio traffic submitting

- hosted videos

- chosen ones

- tags per post

- tag cloud based on tags

thanks

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: javascript tag cloud, cloud based, cloud tag, tags cloud, post cloud, javascript mods, php cloud tag, php tag cloud, mods, babelogger

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1893002