Đã hoàn thành

132153 Moving phpbb to another host

Work details:

Move a complete PhpBB to another host without deleting any post, file or mod.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Javascript, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: host, another, host post, phpbb javascript mod, Move Host, mod phpbb, mod javascript phpbb, mod javascript, phpbb javascript, post phpbb, host file, phpbb mod post, post file javascript, phpbb work, javascript post file, phpbb post, move phpbb, phpbb mod, phpbb mod work phpbb, phpbb move, file host, javascript mod

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1878323

Được trao cho:

invisiblesl

I have experience with phpBB forums and I can do the job asap.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0