Đã Đóng

myspace -- [login to view URL] clone

i need clone like [url removed, login to view] and implement to my exisiting website

** PLS DON;T BID IF U WERE NOT FAMILIR TO MYSPACE LAYOUT .prior experince are most welcome **

SHOW ME U WORK U HAVE DONE IN MYSPACE LAYOUT

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: hotfreelayouts, work com, no experince, com work, com u, hotfreelayouts com, myspace hotfreelayoutscom, hotfreelayout clone script, myspace hot freelayoutscom, work.com, bid pls, javascript implement, meetingyoudear, bid com, clone website bid, bid work clone, myspace com, clone layout myspace, clone layout, javascript myspace

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) NYC, Malaysia

ID dự án: #58358