Đang Thực Hiện

Need Docx to Html convertor

Hi

I need docx to html convertor urgently.

It would be very nice if u have done it already.

Ready to pay immediately.

Thanks

Kỹ năng: AJAX, HTML5, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: docx html, docx, html already done, ready start job immediately, writing jobs pay immediately, online jpeg convertor html, docx convertor php, docx php, php docx, convertor php, javascript php convertor, convertor html flash, already done html, ready html, javascript convertor, php convertor, need ready software project, need convert html

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1668997

Đã trao cho:

profitcom220

Hi I can help u,sir.Also check your pm.

$50 USD trong 0 ngày
(79 Đánh Giá)
5.9

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

kartikkshah

I have 5 years of experience as a Software Engineer on the technical are like php, ajax, webservice, javascript, jquery, mysql, XML, sql server, code ignitor, smarty. I am giving you surity that the work which i wil Thêm

$200 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0