Đóng

I need an EXPERT Flash-ActionScript3 developer.

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $183 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I have a logo maker made in flash- As3 it needs fixing

I need it to export 100% vector files.

The logo maker takes Swf images & font from the server and I need it to convert them to 100% EPS file, which can be edited later bu illustrator.

This is a flash application which is a part of website.

I only need this feature to be added to the flash which I already have.

For an expert flash developer I would say its one day job.

You need to be an Expert in flash & Action Script 3

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online