Đã hoàn thành

Need help with .htaccess Rewrite/Redirect/Alias

Example (I enter in browser): [url removed, login to view]

URL page Result In Browser is the same: [url removed, login to view]

Page that is shown is: [url removed, login to view]

So it is somehow can be made by Rewrite, Redirect, Alias

Kĩ năng: AJAX, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: rewrite 51, help with javascript, php redirect page, http redirect page, php http redirect, http redirect, htaccess category, browser redirect, php url rewrite htaccess, php url redirect, php htaccess help, rewrite javascript, htaccess redirect page php, rewrite javascript php, rewrite page, redirect http, test help, url rewrite redirect, htaccess redirect page page, htaccess url rewrite php, url rewrite javascript, rewrite php , redirect page javascript, redirect javascript test, redirect htaccess

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Madrid, Russian Federation

ID dự án: #1706212

Được trao cho:

freshjah

I am ready and can complete within the hour.

$10 USD / giờ
(151 Đánh Giá)
7.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $11/giờ cho công việc này

ShiaFirst

I can do this, award the project.

$10 USD / giờ
(103 Nhận xét)
6.5
webedict

HELLO SIR, READY TO START RIGHT AWAY. LETS STA AND FINISH IT ASAP. THANKS !!

$8 USD / giờ
(61 Nhận xét)
5.2
skydevs

I can do this for you. Check PMB

$15 USD / giờ
(2 Nhận xét)
3.2