Đã hoàn thành

Need Import Script for Opencart to Import Vendor Information and Vendor Stock Details.

Hi,

I need a OpenCart Expert to write a script to import vendor details and vendor stock details into the database and show the stock details with product id in a separate page.

Urgent...

Vick.

Kĩ năng: HTML, Javascript, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: vendor product, database vendor, vendor, opencart product, stock import opencart, script import, urgent import, need opencart, opencart script, write script opencart, product details page javascript, opencart vendor database, need expert opencart, opencart php javascript, stock opencart, script product information, expert import, expert opencart, opencart stock, opencart product vendor, opencart import script, write javascript opencart, php vendor database, opencart database import, opencart php vendor

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) New Delhi, India

ID dự án: #1749278

Được trao cho:

yarco

......try try......

$25 USD / giờ
(12 Đánh Giá)
4.8