Đang Thực Hiện

Need Magento upgrade to latest version ver 1.5.1.0

I have beta version and need to upgrade to latest version ver 1.5.1.0

thank you

All the errors must have gone after the upgrade without losing any of the current website's feature and customizations

Thank you

Kỹ năng: eCommerce, Javascript, Magento, MySQL, PHP

Xem thêm: you ver, ver 5, ver , magento version upgrade, magento upgrade, javascript need, magento upgrade magento magento, magento latest, need latest, upgrade latest version, upgrade version, latest php, magento php javascript, need magento, magento need upgrade, magento latest upgrade, upgrade magento magento, version magento, upgrade version magento, upgrade php latest, upgrade magento latest version, magento upgrade latest, magento beta, latest version magento, javascript latest version

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Lyngby, Pakistan

Mã Dự Án: #1063967

Đã trao cho:

haijerome

As discussed. Thanks.

$70 USD trong 3 ngày
(43 Đánh Giá)
5.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

powertech

pls check your PMB, thanks

$40 USD trong 1 ngày
(81 Đánh Giá)
6.7
iclicknetwork

Please check my PMB

$100 USD trong 1 ngày
(65 Đánh Giá)
6.6
asmscorses

I can help you. Thanks.

$35 USD trong 1 ngày
(79 Đánh Giá)
6.3
edsonnlb

Experienced developer. Check PM please.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.7