Đã hoàn thành

Need professional PhoneGap developer

Được trao cho:

bluedragon122

Hello,sir. How are u? i have interesting your project now.' Plz check PMB.

$10 USD / giờ
(5 Đánh Giá)
0.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $23/giờ cho công việc này

webiap

Hi, sir. I can help you. Thanks.

$35 USD / giờ
(7 Nhận xét)
4.4