Đang Thực Hiện

Need Vbulletin theme work done

I have several css issues I need to get cleared up on my vbulletin theme. Here is the site: [url removed, login to view]

I need theme completed within the next couple of days.

Thanks,

Charles

Kỹ năng: AJAX, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: net theme, vbulletin theme php, need work done, vbulletin theme site, net css issues, site vbulletin, javascript work net, work done site, theme javascript, css vbulletin, net work done, vbulletin css, vbulletin net, vbulletin javascript, work days javascript, work done php, vbulletin css theme, poker theme vbulletin, html theme vbulletin, pink theme vbulletin, poker theme vbulletin skins, sample work theme, develop theme vbulletin, css vbulletin theme, theme vbulletin

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Perry, United States

Mã Dự Án: #1714594

Đã trao cho:

RBenard

Here we go again!

$43 USD trong 2 ngày
(63 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $72 cho công việc này

soultechnologies

Ready to start now. See pmb

$100 USD trong 2 ngày
(9 Đánh Giá)
4.4