Đã Hủy

*****New Facebook Viral Javascript Needed *****

Hello , I need a custom Facebook Viral Javascript ,

It needs to do the following via Javascript:

Update Status with custom message + friend tagging

send a Chat message to Friends with customizable message

Create Event with custom message + Invite all friends

I would prefer to keep the budget around 100$ , let me know what you can do for me , thanks !

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Javascript, PHP, Mạng xã hội, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: viral javascript, viral facebook, facebook javascript, facebook custom, facebook chat, custom facebook, event javascript, send message friend, javascript tagging, facebook need chat, need friend chat, facebook javascript php, custom chat facebook, javascript create facebook event, hello friend php, create facebook event, create facebook event javascript php, javascript php chat, friends friend invite, facebook send chat message php, facebook tagging, facebook php invite event, send message facebook via, update status, send message via facebook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) trestro, Canada

ID dự án: #1043547

3 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

geekydeveloper

Please refer PMB.

$140 USD trong 2 ngày
(185 Nhận xét)
7.6
programac

pmb please

$100 USD trong 0 ngày
(134 Nhận xét)
6.2
webfes

Hi, Can we discuss this in detail Thanks

$150 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
1.6