Đang Thực Hiện

157195 News Site Clone

Please thoroughly review the full description document here:

[url removed, login to view]

Please do not hesitate to ask any questions or voice suggestions.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: document clone javascript, voice box, clone box, ask clone, javascript review box, site full javascript, news www, news review, box clone, php suggestions box, php news site, clone box net, review site clone, clone review site, review clone, box net clone, news site clone, voice clone, clone news site, news site

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1903380