Đã Đóng

nTen PTC script browser Ad Alert

I need an ad alert to my nTen ptc script.

Like neobux wherein members can stay online while browsing and will notify them with sounds if new advertisements are available.

similar to this [url removed, login to view]

Kĩ năng: HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: nten ptc script, alert ptc, ptc script nten, PTC, i need an ad, script alert, script alert script, will alert, need script neobux, need ptc script php, ptc php script, nten ptc, need neobux, script watch, jamabuxptc, neobux ptc, nten, watch php script, nten script, neobux script ptc, youtube browser, watch script, alert php, similar ptc, php ptc script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Zamboanga City, Philippines

ID dự án: #1703487

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

NjHN84Z9i

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0