Đang Thực Hiện

Opencart re-code new template design

I need the following done:

- Recode Opencart Footer menu as per design

- Recode One Category Page as per design

- Recode main product page as per design

* please PM for designs examples..

Kỹ năng: AJAX, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: new product designs, c code examples, c++ code examples, recode, php opencart, opencart, opencart template, opencart product, opencart php, opencart design, new product design, menu code, product menu design, need opencart, opencart main menu, category menu opencart, product design opencart, main menu page design, opencart php javascript, opencart code, opencart javascript menu, opencart category design, opencart menu php, product category page design, template design code

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Market City, Australia

Mã Dự Án: #1038822

5 freelancer đang chào giá trung bình $220 cho công việc này

sristerweb

Kindly check your INBOX for more details

$250 USD trong 3 ngày
(307 Đánh Giá)
8.2
brycep

Hi,Let's get it [url removed, login to view],Bryce

$400 USD trong 9 ngày
(255 Đánh Giá)
7.9
ntiersolutions

Please check your pm. Thanks

$200 USD trong 3 ngày
(334 Đánh Giá)
7.3
raodp

please check your PMB. thanks

$100 USD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
5.1
joseluisCC

I can start immediately.

$150 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
4.3