Đã hoàn thành

[OSC] Fix BUG with AJAX BuyNOW and Firefox 4

I?ve been using this contrib for years, now with Firefox 4 seems to be broken.

The link to the orginal contrib is here:

[url removed, login to view]

The mod is not working from the product list page, while is wroking from the product_info page.

I need a quick fix.

Kĩ năng: AJAX, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: firefox ajax bug, bug ajax firefox, fix bug, fix broken, fix and mod, fix a broken, javascript bug fix, ajax fix, oscommerce ajax product, fix quick, php fix bug, ajax product_info oscommerce, fix broken link, link ajax, quick osc, oscommerce mod product info, product_info oscommerce fix, fix javascript ajax, fix ajax, oscommerce link product php, oscommerce php product link, quick ajax javascript, need bug, ajax product_info, broken oscommerce

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Castel d'Ario, Italy

ID dự án: #1024883

Được trao cho:

norpyus

hi, i can fix it.

$40 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3

7 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

toinnisfree

quick pro help. ftp and escrow required.

$40 USD trong 0 ngày
(617 Nhận xét)
8.1
sureshdevi

I can do this work. Thanks, Suresh

$42 USD trong 0 ngày
(750 Nhận xét)
7.6
kssoftphp

I can do it

$50 USD trong 1 ngày
(90 Nhận xét)
6.8
jarvisliu

It can be fixed ASAP and I can start now. you can review our works. [url removed, login to view]

$40 USD trong 0 ngày
(32 Nhận xét)
5.6
nickProfessional

I can fix the bug. Kunal

$30 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
3.6
vndevweb

Hi, I am familiar with Oscommerce over 4 years. I can fix it. Best Regards

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0