Đang Thực Hiện

PAID SUPPORT: SESSIONS: #009, #010 & #011

PAID SESSION: 04/25/2012 12:45:45 PM #009

PAID SESSION: 05/03/2012 10:18:55 PM #010

PAID SESSION: 05/07/2012 10:22:51 PM #011

Kỹ năng: AJAX, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: 009, sessions, php sessions, php javascript session, javascript session, paid session, php session javascript, javascript php session, javascript paid, logmein support session logs, paid remote support, remote support paid, astbill paid phone support, paid computer support, joomla help support paid, paid support site backend, paid 009, paid live computer support, webtracking

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Bridgetown, United States

Mã Dự Án: #1617297

Đã trao cho:

LastApache2

Hi Edward. Please accept. Thankyou :)

$140 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $143 cho công việc này

Samtiger2

Would you please provide more detail of the work !

$150 USD trong 1 ngày
(65 Đánh Giá)
6.5
reddragon122

Plz check PMB.

$140 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.2