Đã hoàn thành

pdf to image and xml PHP Script

Hello!

I got this activeden template to show animated flip books using Flash

[url removed, login to view]

I need help to create a php script that converts PDF to images on server and generates the xml.

I will have like 200 pdf files

The script mus run using wamp or any server virtualizer.

regards

Kỹ năng: Javascript, PHP

Xem thêm: script pdf xml, pdf xml php, script flip pdf php, php script image pdf, pdf image xml php, xml to pdf php, xml pdf php, wamp server php, php xml to pdf, xml to pdf, pdf to xml, pdf script, pdf image, mus, animated books, flip javascript, image net, show xml page, javascript animated template, hello magazine pdf, xml help, pdf template xml, need help php script, javascript image show, interactive page flip magazine

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) León, Mexico

Mã Dự Án: #1697415

Đã trao cho:

innovation

I already have the script ..please check PMB.

$100 USD trong 2 ngày
(43 Đánh Giá)
6.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $113 cho công việc này

piaoxin

Hi. I can do it. Please check my work history. I believe u.

$50 USD trong 1 ngày
(31 Đánh Giá)
5.5
webpro122

Please check PMB.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
FJu4v9CD8

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0