Đang Thực Hiện

Phase IV of website design

Được trao cho:

shashwats

ready to take up this project

$100 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $157 cho công việc này

html5css3php5

Hi i am ready to finish your 8 tasks...

$263 USD trong 7 ngày
(28 Nhận xét)
4.4
swssouvik

Ready to work, Please see your PMB

$247 USD trong 5 ngày
(7 Nhận xét)
3.3
ionlesan

Hi, I have read your requirements and I am ready to proceed with the required modifications. Thanks

$111 USD trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
1.5
amisha90

I am ready to do your work.

$155 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0