Đang Thực Hiện

126593 PHP Directory Mod

Need someone to make a site similar to: [url removed, login to view], this site uses ASP, but I want it to be done with the help of PHP and mySQL.

You should be an expert in PHP and mySQL.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP, SEO

Xem nhiều hơn: make a directory, similar directory, directory expert, mod javascript, mod asp, javascript mod site, asp directory, com mod, php directory, javascript mod

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1872760