Đã Hủy

PHP expert needed

We need a PHP expert to modify a script. Details will be given once you send a PM

Kỹ năng: Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: php expert needed, javascript expert needed, php expert need, need php expert , php modify javascript, sainathsolutions, vbulletin php send script, phpbb3 send php, modify php javascript, expert php programmer needed, needed modify

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Navi Mumbai, India

Mã Dự Án: #1058746

5 freelancer đang chào giá trung bình $210 cho công việc này

webofsolutions

Please send details.

$250 USD trong 1 ngày
(200 Đánh Giá)
6.7
devservice

Give me more info, please. Thanks.

$250 USD trong 1 ngày
(106 Đánh Giá)
5.7
AdamsK

ready for service sir. thanks.

$100 USD trong 2 ngày
(95 Đánh Giá)
5.7
neliobuchadas

Hi! I'm interested on the job! Please check PM!

$200 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
5.2
jgdovin

please see the pmb

$250 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.1