Đã Đóng

php roundcube read receipt plugin

Hi There,

we are looking for a plugin for roundcube version 0.8

it will work like gmail read receipt ... search in google images (gmail read receipt ) you will see how it is look like .

Kỹ năng: AJAX, Javascript, jQuery / Prototype, MVC, PHP

Xem thêm: roundcube, receipt, read, search plugin javascript, plugin google, search google images, google plugin, php crawl google images, php javascript search google, google images search php, php random google images, javascript php plugin, php google images, search google php form, gmail php, php gmail

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1639652

1 freelancer đang chào giá trung bình $230 cho công việc này

programac

PMB Please...

$230 USD trong 30 ngày
(36 Đánh Giá)
5.4