Đang Thực Hiện

Private Project for Dan (2)

As discussed via PMs, to develop add-on for previously written script.........................................................................

Kỹ năng: AJAX, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: script private, private script, private project script, shell script add lines file, cpanel script add domain, shell script add line file, windows printer script add, html file script add information text file, script add dns host text file, private beta invitation script, parrot written script, script add server, script add data mysql

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) West Yorkshire, United Kingdom

Mã Dự Án: #1701267

Đã trao cho:

unNene

Hello, I can do this project for you. Thanks.

£35 GBP trong 7 ngày
(19 Đánh Giá)
4.7

3 freelancer đang chào giá trung bình £857 cho công việc này

tolyadouble

Hello, I can work.

£35 GBP trong 1 ngày
(91 Đánh Giá)
5.7
vipjain1990

Understood yours detail..

£2500 GBP trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0