Đang Thực Hiện

Private project for froiden

Private project as discusted

Kỹ năng: HTML, Javascript, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: icamz, ipad game design illustrator, javascript php project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) Rialto, United States

Mã Dự Án: #1044535

Đã trao cho:

froiden07

accept it.......

$50 USD trong 4 ngày
(248 Đánh Giá)
6.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

zahiruldu

Sir, can I work with you?

$200 USD trong 20 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0
Seedk

I can do whatever you need...

$250 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
subash201024

I can do this project

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0