Đã hoàn thành

164261 Private project for Nimesh

There continues to be much more work available. Thanks.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: nimesh

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét )

ID dự án: #1910452

Được trao cho:

nkagda

thanks :)

$2500 USD trong 150 ngày
(180 Đánh Giá)
6.8