Đang Thực Hiện

private project for ravenurse

private project for ravenurse...

Kỹ năng: AJAX, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: ravenurse, javascript php project, sachilife, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) DISCOVERY BAY, Hong Kong

Mã Dự Án: #1025221

Đã trao cho:

ravenurse

Consider it done, read PMB :)

$250 USD trong 4 ngày
(6 Đánh Giá)
3.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $567 cho công việc này

core1dgn

Please see PM

$750 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
mgxsolutions

10+ years experience with PHP + MySQL & Web design. Let me know a little more about the project so that I can give you an accurate quote.

$700 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0