Đang Thực Hiện

project # 01 for rknsoft

as discussed

Kỹ năng: AJAX, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: rknsoft, project rcrew discussed, discussed project, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Peshawar, Pakistan

Mã Dự Án: #1034585

Đã trao cho:

rknsoft08

please check pmb

$30 USD trong 2 ngày
(16 Đánh Giá)
3.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

Chhapoliya

Please send me the full details. I am perfect for your job

$30 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
amitcseduo8

Hi, I am software developer having more than 4 years of experience.As i am newer to freelancing but having strong grip on web development.Hope you will like my work..

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
naresh1212

Delivered with in a time

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0