Đã hoàn thành

150350 Project for Taichi

Project for Taichi

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: zenun67, javascript project

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Miami, United States

Mã Dự Án: #1896529

Đã trao cho:

taichi

As discussed.

$1200 USD trong 0 ngày
(66 Đánh Giá)
6.1