Đã hoàn thành

6484 Project for YP

Another project for my favorite programmer - YP. Others need not bid.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: yp, javascript project bid, javascript project

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét )

Mã Dự Án: #1757355

Đã trao cho:

ypnet

Thanks!

$1000 USD trong 30 ngày
(39 Đánh Giá)
6.0