Đã hoàn thành

qtsteam prject

This project is exclusively for QTSTEAM. You will build 2 iphone apps and a website that will work together.

Kĩ năng: CMS, Cocoa, Javascript, Objective C, PHP

Xem nhiều hơn: 120 apps, website work iphone ipad, video website work iphone, javascript iphone website, iphone build project, graphics work iphone apps, android apps work iphone, qtsteam website, excel run project work publish website work, bluetooth apps iphone bluetooth project, iphone apps website, itunes affiliate links work iphone apps, build website work ie6 ie7, qtsteam, prject

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) jericho, United States

ID dự án: #1617484

Được trao cho:

qtsteam

Thanks for the project, let's start.

$7000 USD trong 60 ngày
(86 Đánh Giá)
8.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $6000 cho công việc này

jeffmok2

PLEASE CHECK PMB

$5000 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0