Đang Thực Hiện

Rapidleech and Torrentflux integration

Hi

There is download script named rapidleech. and for torrent download there is another script called torrentflux. I need them to be in script. that means i can both download files and torrents with one script.

Here is rapidleech and torrentflux homepage

[url removed, login to view]

and

[url removed, login to view]

Kỹ năng: AJAX, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: rapidleech integration, rapidleech download, rapidleech php, need download script mirrorcreator, rapidleech automatic script, need help audio files needs cleaned help, need transcribe mp3 files, script rapidleech, rapidleech script download, rapidleech script, need track pdf files, rapidleech plugmod script, need upload large files form web form, software need read txt files, need redesign website already called wwwwebbyplanetcom

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1008557

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

QwerCode

Hi... Please check your PMB...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0