Đang Thực Hiện

Rapidleech and Torrentflux integration

Hi

There is download script named rapidleech. and for torrent download there is another script called torrentflux. I need them to be in script. that means i can both download files and torrents with one script.

Here is rapidleech and torrentflux homepage

[url removed, login to view]

and

[url removed, login to view]

Kỹ năng: AJAX, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: rapidleech integration, rapidleech download, rapidleech php, need download script mirrorcreator, rapidleech automatic script, need transcribe mp3 files, script rapidleech, rapidleech script download, rapidleech script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1008557

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

QwerCode

Hi... Please check your PMB...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0