Đang Thực Hiện

143063 Redesign of My Comapny site

Go through my site [url removed, login to view], its my company site.

I want following thing for site.

1. New Logo For Company

2. New Design for company with new content, It should be like [url removed, login to view]

3. A flash presentation

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: i want new logo for my company, design a logo for comapny, company logo presentation, presentation redesign, site presentation php, want company presentation, logo comapny, javascript flash presentation, company site, redesign php site, company flash presentation, presentation site, site presentation, bulsoft, comapny

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Pune, India

ID dự án: #1889239