Đã hoàn thành

Redirect 301 Apache Server Magento to OpenCart

I have a lot of URLs wich must be redirected from root folder (/) to /loja folder. (apache server)

example:

from: [url removed, login to view]

to: [url removed, login to view]

So I need you teach me to do this. You´ll do one or two redirects just example. Then I can do others myself.

Don´t forget: You have to teach me do to this. ok?

Thanks a lot.

E. Skywalker

Kĩ năng: Apache, HTML5, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: opencart apache, teach me php, root folder, opencart product, Apache server , apache javascript, magento lot, apache server 2012, magento 301 www, apache 301, need opencart, server redirects, 301, server redirect, opencart server, teach html, opencart php javascript, html teach, teach opencart, teach apache, javascript server, html redirect, root server, opencart redirects, apache redirect

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Santo Andre, Brazil

ID dự án: #1734186

Được trao cho:

khanov

I'm ready.

$5 USD / giờ
(5 Đánh Giá)
2.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

joyrick3

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0