Đang Thực Hiện

Resizebal Hover Module or Componente

Hover componente or module

admin can define size and all dimensions values (hight width, image map coord )will be automatic adjust to this size

Kỹ năng: AJAX, Javascript, Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: javascript hover, hover image php, componente, image map hover javascript, gisele1, php hover, javascript image width, javascript image map hover, javascript hover image, hover map php, hight map, map hover javascript, adjust admin, php image module, javascript image map, javascript hover image map, image adjust php, hover map, map hover, hover php, image map javascript hover, image map javascript, adjust image php, php image adjust, hight

Về Bên Thuê:
( 184 nhận xét ) Poços de Caldas, Brazil

Mã Dự Án: #1047713

Đã trao cho:

mimalisoft

I can do this job perfectly

$50 USD trong 2 ngày
(25 Đánh Giá)
5.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

coder9

Hi, Please check PMB for more details, thanks!

$60 USD trong 2 ngày
(60 Đánh Giá)
6.0
redoyrahman02

Please check PMB

$40 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8