Đang Thực Hiện

Safe bla bla trading WP theme

Private project to Vicki.

As sent in PSD files. Bid what you think is fair. It's a simple theme, with few plugin arrangements, details coming up tomorrow. Mostly about subscription, sidebar styling etc.

Thanks.

Kỹ năng: HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: theme trading, trading theme, wp theme, bla, sidebar psd, simple psd theme, project javascript psd, trading project php, simple theme psd, javascript trading, theme private project, sidebar plugin, private theme, theme javascript, bid styling, simple theme, simple javascript sidebar, psd files theme, php psd theme, javascript sidebar, image details wordpress plugin, customizable theme ecommerce, contact details wordpress plugin, clone theme earthlytouch, trading javascript

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) Izmir, Turkey

Mã Dự Án: #1029994

Đã trao cho:

WebPervade

Please refer to PM for more details

$120 USD trong 2 ngày
(17 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

hitesh4php

Lets do it As more details is not there so let me know when Can I start let me know your quote

$240 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0