Đã Đóng

Samp Sevrer

My Job Is Simple............I Am Looking For A Scripter Who Can Make A Samp Server Of Pilot Life..............

Need Many Mission Over 2000 Missions And 500 Airport.......

Make A SerVer Like : [url removed, login to view]

Kỹ năng: Javascript, PHP

Xem thêm: pilot life, samp, samp need scripter, emonazad, samp scripter, scripter samp, samp mini mission script, samp server php, php scripter, simple missions, need ideas mission paintball

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1616747

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

martinvok

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0