Đã Đóng

Samp Sevrer

My Job Is Simple............I Am Looking For A Scripter Who Can Make A Samp Server Of Pilot Life..............

Need Many Mission Over 2000 Missions And 500 Airport.......

Make A SerVer Like : [url removed, login to view]

Kỹ năng: Javascript, PHP

Xem thêm: pilot life, samp, samp need scripter, emonazad, need data entry workers simple typing job, samp scripter, scripter samp, samp mini mission script, need rent space bulk mail smtp server, samp server php, php scripter, simple missions, website kindness mission help need template, need ideas mission paintball

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1616747

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

martinvok

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0