Đã Hủy

script for my blog adverts( any web programming preffered)

Hi

I need a small website which displays [url removed, login to view] can be of php or [url removed, login to view] i can make my blog display like pixels, mostly appreciated.i dont want [url removed, login to view] ideas are awakened

thanks

Kỹ năng: HTML, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: web programming c#, programming ideas, programming blog, php programming ideas, web programming php, asp net web programming, web programming, asp web programming, adverts, asp small script, ideas blog, small website asp, blog ideas, script blog php, small php website script, asp small website, php script blog website, blog display, php web programming, display blog blog, blog script website, small blog script, simple web image script asp, script code upload background twitter web blog, blog script php

Về Bên Thuê:
( 359 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1052816

6 freelancer đang chào giá trung bình $72 cho công việc này

idispatchevents

Script can be easily done by us, the professional programmers.

$80 USD trong 7 ngày
(11 Đánh Giá)
5.6
oldhendra

Hi Tutorapex, Have a PM for your review.

$90 USD trong 2 ngày
(31 Đánh Giá)
5.0
jeryme123

We are 10 years experiences in php,mysql,linux,wordpress,Drupal,Joomla,javascript,[url removed, login to view] have already done this kind of [url removed, login to view] will provide you best [url removed, login to view] have client all over [url removed, login to view] are experienced to so Thêm

$80 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4
thesoftbridge

This will be easy for me. Check PM...

$120 USD trong 8 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9
yazuhost

Lets check P.M

$30 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
cortex89

ready to go

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0