Đóng

script for my blog adverts( any web programming preffered)

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $72 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hi

I need a small website which displays [url removed, login to view] can be of php or [url removed, login to view] i can make my blog display like pixels, mostly appreciated.i dont want [url removed, login to view] ideas are awakened

thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online