Đã Đóng

SDK INTERGRATION FOR ADSENSE FOR VIDEO FOR MY SITE

I NEED SOMEONE TO DO THE SDK INTERGRATION SO I CAN HAVE VIDEO ADDS ON MY SITE I HAVE A VIDEO SHARING SITE I NEED SOMEONE TO INSTALL THE SDK INTERGRATION ACCORDING TO GOOGLE ADSENSE INSTUCTIONS. ONLY PEOPLE WITH EXPERIENCE NEED TO BID

Kĩ năng: Google Adsense, Javascript, PHP, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: sdk, google adds, video javascript, php video sharing site, video sharing site php, php sdk, adsense video, install adsense, video php javascript, google adsense php install, google adsense sdk iphone, google iphone adsense sdk, javascript adsense, install video sharing, install adsense php, install google adsense, site video adult, adsense sharing, adult site video, adsense javascript, job site video, gay dating site video, javascript web site video chat, web site video, video sharing site

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Oklahoma City, United States

ID dự án: #1638793

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

adsenseapproval

I will do it better than anyone else

$100 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0