Đang Thực Hiện

Seeking web designer to work fixing

7 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

KESHAVINFOTECH

Can you please provide URL with detail ?

$150 USD trong 5 ngày
(631 Đánh Giá)
8.2
Donstudio

I can do it! ººººººº Will be done perfect 100% for you, please review PM. Best from Don

$200 USD trong 5 ngày
(136 Đánh Giá)
7.7
sangh8

Please check PMB and thanks for invitation.

$30 USD trong 0 ngày
(31 Đánh Giá)
5.5
phpdeveloper11

6 years old in php development.

$200 USD trong 4 ngày
(22 Đánh Giá)
5.2
rajamangalore

I can do this for you!

$100 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
codespy

ready to work...check PM

$150 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shafi7136

Hi, Please check PMB.

$100 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0