Đã hoàn thành

166464 ShoutBox Integration

This is a simple project. A shout box needs to be intgrated to use the username of the existing user when logged into the system instead of a user being able to type in their own username.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: box integration, shoutbox php, simple shoutbox javascript, shoutbox javascript, shoutbox javascript php, shoutbox integration, smcgw, shout box, shoutbox

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Worton, United States

ID dự án: #1912657

Được trao cho:

dotphpeu

Please see PMB

$20 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6