Đang Thực Hiện

142756 simple cms system

We need simple CMS to modify texts. The job is really simple. Please do not bid if you can not show me examples of simple CMS systems you have created.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: simple cms, php javascript cms, cms created, cms job, php simple cms, simple javascript show, simple javascript cms, job cms php, examples cms php, cms systems, simple php system, simple cms system, javascript cms, need simple cms, php cms system, job cms simple, need cms system, javascript simple, cms system , cms javascript, need php cms, simple texts, simple cms php

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Bangalore,

ID dự án: #1888931