Đang Thực Hiện

340357 Simple Code Edit

Hi,

I am trying to edit some javascript for an mp3 flash player to play a live stream. This should be a quick job for someone who is good with javascript, xml or flash players. PMB for details.

thanks

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Javascript, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: javascript edit code, player for live stream, code player, simple mp3, flash player live, mp3 simple, play mp3 stream javascript, mp3 javascript player, edit mp3, xml stream player, player mp3 javascript, mp3 stream player, javascript flash mp3 player, solboy, live code, stream live flash, live play flash player, quick player php code, flash player live stream, flash player mp3 simple

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) NP, Bahamas

ID dự án: #2086175