Đang Thực Hiện

162952 Simple Facebook Clone

I need a simple facebook clone, everything else I can customize on my own.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: need simple facebook, facebook simple clone, facebook clone simple, simple facebook clone, simple else php, simple facebook, facebook customize, javascript simple, php facebook clone, customize facebook, customize clone

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Indianapolis, United States

ID dự án: #1909143