Đã hoàn thành

Simple Homepage creation

Creation of a simple ONE PAGE website. The layout, graphics and basic description can be found in the attached file. **Please read the attached PDF before bidding on this project.**

**READ ATTACHED PDF FOR DETAILS!**

## Deliverables

**READ ATTACHED PDF FOR DETAILS!**

Kĩ năng: Kĩ thuật, JavaScript, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: page javascript simple, simple page website layout, simple project php pdf, file javascript read, php pdf simple, page website creation, simple website creation project, php pdf creation, homepage layout, simple page website creation, website creation javascript, simple layout javascript, php layout simple, pdf creation php, pdf creation, file creation php, website creation bidding, creation pdf, creation graphics, javascript homepage

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Wiesbaden, Germany

ID dự án: #3106566

Được trao cho:

schnelldan

See private message.

$42.5 USD trong 6 ngày
(46 Đánh Giá)
5.2

22 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

phpMaestro

See private message.

$42.5 USD trong 6 ngày
(279 Nhận xét)
9.6
ROWS

See private message.

$42.5 USD trong 6 ngày
(172 Nhận xét)
6.8
zuete

See private message.

$21.25 USD trong 6 ngày
(173 Nhận xét)
5.8
vaceemsame

See private message.

$25.5 USD trong 6 ngày
(124 Nhận xét)
5.6
alecsx6

See private message.

$42.5 USD trong 6 ngày
(79 Nhận xét)
5.4
asif03

See private message.

$29.75 USD trong 6 ngày
(20 Nhận xét)
4.3
wamiqr

See private message.

$42.5 USD trong 6 ngày
(26 Nhận xét)
4.4
chandreshkumarlx

See private message.

$42.5 USD trong 6 ngày
(17 Nhận xét)
4.2
man85

See private message.

$29.75 USD trong 6 ngày
(19 Nhận xét)
3.5
kanhashriinc

See private message.

$22.95 USD trong 6 ngày
(10 Nhận xét)
3.0
flashandphpgurus

See private message.

$42.5 USD trong 6 ngày
(7 Nhận xét)
2.9
uc3

See private message.

$3.4 USD trong 6 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
webdeveloper44

See private message.

$34 USD trong 6 ngày
(6 Nhận xét)
2.7
sheikhabdullah

See private message.

$34 USD trong 6 ngày
(9 Nhận xét)
2.6
daliaelbadry

See private message.

$42.5 USD trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
1.9
maskofdesign

See private message.

$28.05 USD trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
1.9
vw7318512vw

See private message.

$30.6 USD trong 6 ngày
(8 Nhận xét)
1.3
UsmanIftikhar158

See private message.

$85 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vw7427049vw

See private message.

$17 USD trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
MohitTiwari1986

See private message.

$34 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0