Đã hoàn thành

Simple WordPress Plugin to Insert Shortcode for +1 Button

Inserts short code into any post that will display a Google Plus button. Options are size, count, target URL, redirect URL, or locked content. Replaces short code in post with the Google +1 button and javascript.

Kĩ năng: CSS, HTML, JavaScript, Linux, PHP, Kiến trúc phần mềm, UNIX, WordPress

Xem nhiều hơn: shortcode, simple redirect wordpress, javascript code insert php, php post insert, redirect url code, wordpress short url, wordpress code short code, wordpress short content, wordpress button code, wordpress content short, wordpress php post url, google plus wordpress, short content wordpress, button url, redirect wordpress, url php insert, display wordpress content, wordpress url javascript, wordpress redirect code, simple wordpress plugin

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Eagle Point, United States

ID dự án: #2765967

Được trao cho:

nodivbyzero

See private message.

$25 USD trong 14 ngày
(24 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer chào giá trung bình$119 cho công việc này

umnuscom

See private message.

$212.5 USD trong 14 ngày
(115 Nhận xét)
5.8