Đang Thực Hiện

157588 Site revamp

Hi,

I am looking for a programmer with the skills to upgrade my site. I will do the backend admin in PHP and I need a good face for this it which will be done with ajax. Site is http:/www.egames-evo.com.

Happy bidding

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: evo.com, upgrade my skills, revamp my, evo, revamp site, revamp php, ajax site, upgrade php site, javascript face, javascript site

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét )

ID dự án: #1903773