Đã Đóng

Slicing PSD to XHTML

Hi,

Looking for a coder to slice a website design of 5 pages from PSD to HTML.

Requirements:

HTML 5

browsers compatibility: IE6 and above, FF 3.0 and above, Chrome, Safari.

W3C strict validated (HTML + CSS + JScript).

- Please don't forget to send examples of your previous work along with your bid.

Thanks!

Kĩ năng: CSS, Kĩ thuật, Javascript, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web, XML

Xem nhiều hơn: psd to html 5 css, psd to html 5 and css 3, html 5 xhtml, html 5 psd, coder psd to html, html slicing, slicing php html, slicing html css, strict website psd, psd html slicing, psd html chrome, psd html php javascript, html slicing work, safari chrome compatibility, javascript html xhtml, html slicing psd, psd html examples, psd xhtml slicing, slicing design, php slice psd

Về Bên Thuê:
( 111 nhận xét ) Israel

ID dự án: #2944553

63 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

puneetjaini

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(1985 Nhận xét)
9.1
minhhoangduc

See private message.

$102 USD trong 14 ngày
(610 Nhận xét)
8.3
hiddenpearls

See private message.

$127.5 USD trong 14 ngày
(761 Nhận xét)
8.4
shoaib3

See private message.

$127.5 USD trong 14 ngày
(543 Nhận xét)
7.9
eemon

See private message.

$127.5 USD trong 14 ngày
(469 Nhận xét)
8.2
newgroup4u

See private message.

$97.75 USD trong 14 ngày
(168 Nhận xét)
7.7
skylane

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(279 Nhận xét)
7.7
shayanto03

See private message.

$126.65 USD trong 14 ngày
(519 Nhận xét)
7.3
bdwebzone

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(368 Nhận xét)
7.0
webdesktechvw

See private message.

$102 USD trong 14 ngày
(194 Nhận xét)
7.2
lllaatishlll

See private message.

$63.75 USD trong 14 ngày
(168 Nhận xét)
7.1
esignerssl

See private message.

$148.75 USD trong 14 ngày
(93 Nhận xét)
6.7
shakeebgenii

See private message.

$84.15 USD trong 14 ngày
(200 Nhận xét)
6.9
costelcar

See private message.

$55.25 USD trong 14 ngày
(79 Nhận xét)
6.0
ian11

See private message.

$109.65 USD trong 14 ngày
(54 Nhận xét)
5.9
web2inn

See private message.

$72.25 USD trong 14 ngày
(123 Nhận xét)
6.0
allenjonessl

See private message.

$148.75 USD trong 14 ngày
(192 Nhận xét)
8.1
BestBuyerGame

See private message.

$127.5 USD trong 14 ngày
(35 Nhận xét)
5.9
webexpertzz

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(80 Nhận xét)
5.8
thrillenium

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(69 Nhận xét)
5.3