Đang Thực Hiện

129224 small javascript

i want a small javascript. It'll change a value in a document when users change the dropdown.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: javascript value change, change javascript, dropdown javascript php, small document, javascript dropdown, change dropdown javascript, javascript change dropdown, dropdown javascript change, javascript change value dropdown, javascript change

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ankara,

ID dự án: #1875392